บทความของ Tage : แม่เบี้ย

  • เทรนด์แรงแห่งปี! ภาพยนตร์ที่ชาวเน็ต (ไทย) เสิร์ช Google มากที่สุดในปี 2015
    รีวิวหนัง : เทรนด์แรงแห่งปี! ภาพยนตร์ที่ชาวเน็ต (ไทย) เสิร์ช Google มากที่สุดในปี 2015 ปฏิเสธไม่ได้ว่าการมาของ Internet ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แม้กระทั่งผู้บริโภคภาพยนตร์แบบเรา ๆ ที่มักเสิร์ชหารีวิวภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจไปดูจริงในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเว็บไซต์ที่คนส่วนมากใช้ก็คงไม่พ้น Google เสิร์ชเอนจิ้นยอดนิยมของชาวไทย วันนี้ทาง จึงได้หาข้อมูล 10 อันดับภาพยนตร์ที่คนไทยเสิร์ช Google หามากที่สุดในปี 2015 จะมีภาพยนตร์เรื่องใดกันบ้างไปดูกันเลย 10. Ant

    โพสเมื่อ 20 April 2016

  • เทรนด์แรงแห่งปี! ภาพยนตร์ที่ชาวเน็ต (ไทย) เสิร์ช Google มากที่สุดในปี 2015
    รีวิวหนัง : เทรนด์แรงแห่งปี! ภาพยนตร์ที่ชาวเน็ต (ไทย) เสิร์ช Google มากที่สุดในปี 2015 ปฏิเสธไม่ได้ว่าการมาของ Internet ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แม้กระทั่งผู้บริโภคภาพยนตร์แบบเรา ๆ ที่มักเสิร์ชหารีวิวภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจไปดูจริงในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเว็บไซต์ที่คนส่วนมากใช้ก็คงไม่พ้น Google เสิร์ชเอนจิ้นยอดนิยมของชาวไทย วันนี้ทาง จึงได้หาข้อมูล 10 อันดับภาพยนตร์ที่คนไทยเสิร์ช Google หามากที่สุดในปี 2015 จะมีภาพยนตร์เรื่องใดกันบ้างไปดูกันเลย 10. Ant

    โพสเมื่อ 20 April 2016