บทความของ Tage : ระบบสายพานลำเลียง

  • ระบบสายพานลำเลียง
    วิธีผลิตระบบสายพานลำเลียง ขั้นตอนการดำเนินการผลิตระบบสายพานลำเลียงขึ้นอยู่กับแผนกและโครงสร้างที่ถูกต้องของระบบสายพานลำเลียง เช่น ระบบสายพานลำเลียงน้ำหนักของวัตถุเบา ระบบสายพานลำเลียงแบบหลายชั้น ระบบสายพานลำเลียงแบบถักทอ ระบบสายพานลำเลียงแบบลวดสลิง ระบบสายพานลำเลียงน้ำหนักของวัตถุเบา โดยทั่วไประบบสายพานลำเลียงประเภทนี้ผลิตโดยใช้วิธีพ่นน้ำยางหรือโพลิเมอร์ เช่น พีวีซีหรือโพลิยูรีเทนเพื่อให้มันกระจายตัว เคลือบชั้นของสิ่งทอให้ได้ความหนาที่ต้องการจากนั้นจึงนำไปอบในความร้อนที่สูงมาก ซึ่งการทำนั้นย่อมจะทำได้หลายๆชั้น ชั้นสุดท้ายจะเป็นการเคลือบที่ผิว ระบบสายพานลำเลียงแบบหลายชั้น ระบบสายพานลำเลียงสิ่งทอที่เป็นฝ้ายและเส้นใยผสมระหว่างฝ้ายกับเส้นใยสังเคราะห์การทำให้แห้งก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต วางสิ่งทอที่ผ่านการทำให้แห้งให้กระจายในสารละลายยางเพื่อให้เกิดการเชื่อมติดตามแบบที่อยากจะได้ แต่โดยทั่วไปสิ่งทอจะถูกทำให้ติดกับยางโดยนำไปผ่านลูกกลิ้งของเครื่องคาเลนเดอร์ ซึ่งลูกกลิ้งจะให้อัตราส่วนความเสียดทาน เท่ากับ 1.5:1 เพื่อให้ได้สมบัติการติดที่ดีและมีความเหนียวติดสำหรับฝ้ายที่น้ำหนักรวมของวัตถุเบา ไม่จำเป็นต้องเคลือบด้วยยาง แต่ฝ้ายที่น้ำหนักมวลรวมมากกว่า 28 ออนซ์ จะต้องเคลือบด้วยยาง และนำไปผ่านเครื่องคาเลนเดอรท์ ที่มีความเร็วที่เท่ากับ 1:1

    โพสเมื่อ 6 March 2016