Home > SEO > เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย

โพสเมื่อ วันที่ 10 November 2016 | เปิดอ่าน 2,677 views | หมวดหมู่ : SEO

เพลงชาติไทย เนื้อเพลง ไฟล์เสียงต้นฉบับ

เพลงชาติไทย เนื้อเพลงชาติไทยฉบับล่าสุด ไฟล์เสียงต้นฉบับสำหรับเปิดในเวลา 8 โมงเช้า และเวลา 18.00 น. ในตอนเย็น พร้อมประวัติเพลงชาติไทยที่น่าสนใจ

เนื้อเพลงชาติไทย

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย

ที่มาของเพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย เป็นเพลงประจำชาติ ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ  ซึ่งมีที่มาน่าสนมาก  เดิมทีเพลงชาติไทย เป็นเพลงที่ได้มีการประพันธ์ทำนอง โดย พระเจนดุริยางค์  เมื่อปี พ.ศ. 2475 สำหรับคำร้องฉบับแรกนั้น ได้รับเกียรติจาก ท่านขุนวิจิตรมาตราเป็นผู้แต่งคำร้องให้  หลังจากไม่นาน ก็มีการปรับเปลี่ยนเนื้อร้อง ทำนอง เกี่ยวกับเพลงชาติไทยเพิ่มเติม และล่าสุดได้มีการนำเนื้อร้องฉบับที่มีการแก้ไขล่าสุดของปี พ.ศ. 2482 มาจนถึงปัจจุบัน

เพลงชาติไทยเป็นเพลงประจำชาติของชาวไทยทุกคนที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีต  ก่อนที่จะมาใช้เนื้อร้อง ทำนอง ของเพลงชาติไทยในปัจจุบัน ก็มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้ง จนกระทั่งได้เนื้อร้องและทำนองที่มีความสำคัญของคนไทย  เมื่อท่าน เกิดมาตั้งแต่เด็ก เป็นเด็กน้อยไร้เดียงสา  จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีเพลงชาติไทยดังก้องหูในทุกๆเช้า เวลา 08.00 น. และเวลา 18.00 น.ของทุกวัน  เมื่อใครได้ยินเสียงเพลงนี้ ก็จะยืนตรง เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ของเรา  ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยยังเด็ก จนมาถึงปัจจุบันและอนาคตต่อไปในภายหน้า  เพราะเพลงชาติไทย  ถือว่ามีความสำคัญที่ช่วยยึดเหี่ยวจิตใจ และอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทย เชื้อชาติไทยทุกท่าน เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมาย บ่งบอกความเป็นคนไทยได้อย่างชัดเจน

เพลงชาติไทยคือบทเพลงที่มีความสำคัญมาก เป็นบทเพลงที่มีจุดประสงค์ที่จะกระตุ้นให้คนไทย หรือผู้ที่ได้ขับร้องเพลงนี้ทุกวันๆ เกิดความรักประเทศชาติ บ้านเมืองของตัวเอง ให้ระลึกอยู่เสมอว่าเราเป็นคนไทย เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวเอง ให้เหมาะสมกับเพลงที่เราร้องกันทุกวันและเข้าใจความหมายได้อย่างลึกซึ้ง และให้ความสำคัญกับเนื้อร้อง ทำนองทุกถ้อยคำที่เปล่งออกมา ด้วยน้ำเสียงที่มีความรักชาติ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ  ที่สำคัญมีความรู้สึกรักในความเป็นคนไทย  ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต การดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆที่สามารถบ่งบอกความเป็นคนไทยได้อย่างภาคภูมิใจ และไม่ผิดหวังเมื่อเกิดมาเป็นคนไทย ดังนั้น เพลงชาติไทย จึงมีความเหมาะสมนำมาร้อง บรรเลงให้กึกก้องไปทั่วโลก ช่วยให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยมากขึ้น  และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยของเราด้วย

เพลงชาติไทยมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหลายๆครั้ง  และล่าสุดเป็นเพลงชาติไทยที่เราร้องเป็นประจำทุกวัน  จะเห็นได้ว่า เพลงชาติไทย มีเนื้อหา ทุกท่วงทำนอง มีความหมายชัดเจนอยู่ในทุกถ้อยคำเนื้อร้อง  ที่ทำให้คนไทยเข้าใจความหมายในเนื้อเพลงชาติไทยได้ไม่ยุ่งยาก  และที่สำคัญจงภูมิใจในความเป็นไทย  ทั้งนี้ขอให้คนไทยทุกคน ที่ร้องเพลงชาติไทย ควรร้องให้ชัดเจน ถูกต้อง  และพร้อมเพรียงกันในทุกวัน เพื่อเป็นการสร้างพลังของทุกเช้าวันใหม่ที่มีความสดใสทุกวัน อีกทั้งเมื่อคุณได้ร้องเพลงชาติไทย ซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า เพลงชาติไทยเป็นเพลงประจำชาติที่ความสำคัญ และมีการนำส่งอื่นๆที่ไม่ใช่ของตัวเอง อาจจเกิดการผิดพลาดได้ง่าย

สำหรับจุดประสงค์ของเพลงชาติไทยในอดีตนั้น จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาดินแดนของไทยเราเอาไว้ให้ได้   อย่างไรก็ตาม เพลงชาติไทย ถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุง แก้ไขกันหลายรอบมากพอสมควร  อดีตเพลงชาติไทย ถึงแม้ว่าจะมีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลายครั้งก็ตาม  แต่ความรู้สึกหรือวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะเรื่องของความหมายของเพลงชาติไทยนั้น เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น มีความรักความสามัคคี ซึ่งกันและกัน ของคนภายในชาติ  เพลงชาติไทย เป็นเพลงที่มีเนื้อร้อง ทำนองที่ค่อนข้างสั้น แต่ความหมายก็สามารถบ่งบอกได้ง่ายขึ้น

ประวัติเพลงชาติไทยที่มีความน่าสนใจ ยังมีอีกมากมาย แรกเริ่มเดิมทีของเพลงประจำชาติของไทยนั้น  ซึ่งที่มาของเพลงชาติไทยในปัจจุบัน ในอดีตนั้น เราใช่เพลงสรรเสริญพระบารมี  มอบให้เป็นเพลงที่ใช้ในการรำถวาย ความเคารพของพระมหากษัตริย์ เป็นชาวต่างๆชาติที่ได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยของเรา  ถือแม้ว้าจะไม่ใช่เพลงชาติไทยโดยตรง แต่เพลงสรรเสริญก็เปรียบเสมือนเพลงชาติไทยที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนชาวไทย ไม่ว่าจะอยูทางทิศเหนือ ใต้ ออก ตก  เพลงชาติไทย เป็นเพลงอันทรงคุ้นค่ามากมาย ทั้งเนื้อร้อง ทำนอง ไพเราะ เพราะพริ้ง รู้สึกทุกครั้งที่ได้สัมผัสและได้ร้องกันทุกคน ที่เป็นคนไทย สำหรับการเปลี่ยนแปลงเนื้อร้องของเพลงชาติไทย  มีการเริ่มการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยอดีต เมื่อปี พ.ศ. 2475 ได้มีการประกาศให้เพลงชาติที่เป็นเนื้อร้อง ทำนองของ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  หรือที่รู้จักกันเป็นอย่างดี นั่นก็คือ ท่านสนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา นั่นเอง  มีการนำเอาเพลงชาติไทยนี้มาใช้เพียงชั่วคราว ในระหว่างที่กำลังรอเนื้อร้อง ทำนองจากพระเจนดุริยางค์ ที่จะมีการแต่งเพลงชิตไทยขึ้นใหม่อีกครั้ง หลังจากนั้นไม่นานก็มีประวัติให้มีการนำเนื้อร้องและทำนองมาใช้ แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่นัก

สำหรับที่มาของเพลงชาติไทยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทำนองและเนื้อร้อง  ซึ่งมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเพลงชาติไทยเกิดขึ้นมากมาย จนในที่สุด เพลงชาติไทย ในปัจจุบันกลายเป็นเพลงประจำชาติที่มีความไพเราะ เสนาะน่าฟังมาก เมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทย เชื่อว่าทุกๆคน ทุกอาชีพ ไม่ว่าจะกำลังทำอะไร ก็กลายเป็นเพลงประจำชาติไทย ที่สร้างชื่อเสียงดังก้องโลกมาแล้วหลายครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยทุกคน  ชาวต่างชาติได้รู้จักความเป็นไทยอย่างกว้างขวางและทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดี

ความสำคัญของเพลงชาติไทย

ความสำคัญของเพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย เป็นเพลงประจำชาติที่มีความไพเราะ ซึ่งทุกครั้งที่ได้ฟังเนื้อร้องของเพลงแล้ว แต่ละคำในเนื้อเพลงชาติไทย ล้วนมีความหมาย และมีคุณค่ามาก ที่สามารถสื่อความหมายได้ถึงความรุก ความสามัคคีของคนไทยเราทักคนทั่วประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหน จังหวัดอะไร ทุกศาสนา ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย ที่ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด ก็เป็นคนไทยที่ร้องเพลงชาติไทยเพลงเดียวกันทั่วประเทศ  เมื่อถึงเวลา 08.00น. และ 18.00 น. ทุกคนได้ยินเสียงเพลงชาติไทยของเรา ทุกคนจะให้ความสำคัญมาก ไม่ว่าจะกำลังภารกิจอะไรอยู่ก็แล้วแต่  ก็จะเห็นได้ถึงความเคารพความศรัทธาในเพลงชาติไทย โดยจะแสดงความรัก ความสามัคคี  ด้วยการยืนตรง เพื่อแสดงถึงความเคารพ และให้ความสำคัญกับเพลงชาติไทยนั่นเอง
ความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติ

หลายคนคงรู้สึกเหมือนกัน ทุกครั้งที่เราร้องเพลงชาติไทย เราจะรู้สึกมีความสุขและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งได้มีเพลงประจำชาติที่มีความหมายที่มีคุณค่า เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย และบ่งบอกความเป็นชาติไทยได้เป็นอย่างดี  ตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ “เพลงชาติไทย” เป็นเพลงที่ได้ร้องตั้งแต่เมื่อตอนสมัยเป็นเด็ก ทำคำที่ร้องและเปล่งเสียงออกมาจะต้องถูกต้องชัดเจน เพื่อจะได้ร้องเพลงชาติไทยอย่างรู้คุณค่า จนเมื่อเติบโตเพลงประจำชาติไทย เพลงนี้ก็ยังเป็นเพลงที่มีความหมายดีที่สุด ที่ทุกคนร้องได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยตัวเล็กๆ ถึงแม้จะร้องเพลงอื่นยังไม่ได้ แต่เพลงชาติไทย เป็นเพลงเดียวที่ทุกคนสามารถร้องได้ และร้องได้ดี เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่

เพลงชาติไทย เพลงที่อยู่ในใจทุกคน เพลงที่ทำให้ทุกคนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยของเรา เพราะคนไทยเราเก่ง มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ และสามารถเข้าแข่งขันรายการดังๆมากมาย จนมีชื่อเสียงโด่งดัง และทำให้ทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ใวงเวลาเช้าที่เราร้องเพลงชาติไทย 08.00 น. จะมีการเชิญธงประจำชาติ  เอกลักษณ์ของประเทศไทยธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และเมื่อถึงช่วงเย็น 18.00 น.เชิญธงลงจากยอดเสา ถือว่าเป็นพิธีที่เราปฏิบัติกันทุกวัน   หากคุณเป็นคนไทยที่มีความรักชาติ ภูมิใจในความเป็นไทย ควรร้องเพลงไทยทุกครั้งให้ชัดเจน หนักแน่น ร้องให้ถูกต้อง ชัดถ้อยชัดคำ ซึ้งจะทำให้เพลงชาติของเราไพเราะ เสนาะ น่าฟังมากยิ่งขึ้น ทุกถ้อยคำที่เปล่งออกมาให้คำนึงถึงเสมอว่า เราคนไทย ต้องรักและสามามัคคีกัน ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตมากมาย แต่สุดท้ายเราก็ร้องเพลงประจำชาติเพลงเดียวกัน นั่นคือ เพลงชาติไทย

thai-national-anthem

ไฟล์เสียงเพลงชาติไทย

ไฟล์เสียงเพลงชาติไทยสำหรับไว้เปิดในเวลา 8.00 น.ในตอนเช้า และ 18.00 น.ในตอนเย็น

thai.mp3
เพลงชาติไทยต้นฉบับ

คลิปไฟล์เสียงเพลงชาติไทย

Video: เพลงชาติไทย ไฟล์เสียงเพลงชาติไทยต้นฉบับ

คลิปไฟล์เสียงเพลงชาติไทยต้นฉบับ

ดาวน์โหลดเพลงชาติไทย .mp3

เรื่องราวของเพลงชาติไทยมีมากมายให้เราได้ศึกษา สำหรับเราที่เป็นคนไทยจงภูมิใจที่เกิดมาเป็น “คนไทย”

ขอความร่วมมือทุกท่านในเวลา 8.00 น. และ 18.00 น. เมื่อได้ยินเพลงชาติไทยในแต่ละวัน

สละเวลาของท่านไม่ถึง 1 นาทีเพื่อยืนตรงเคารพเพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทยในชีวิตประจำวัน

” ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล

ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย “

cropped-flag2460.jpg

การแต่งเพลงประจำชาติไทยฉบับแรกได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษ  จากทำนองเพลง God Save the Queen  ต่อมาฉบับที่สองได้ใช้เพลงทรงพระสุบันหรือเพลงบุหลันลอยเลื่อนมาเป็นทำนองของเพลงชาติ แต่ปรับแต่งอีกเล็กน้อย ต่อมาจึงเข้าสู่ช่วงเพลงชาติไทยเวอร์ชั่นที่สาม โดยกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ใช้ทำนอง เพลงสรรเสริญพระบารมี มาใช้เป็นเพลงชาติ  และเข้าสู่เวอร์ชั่นที่สี่ เป็นการนำทำนองเพลงชาติมหาชัยมาใส่เนื้อร้องโดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และระหว่าง พ.ศ.2475-2477 เข้าสู่ยุคเพลงชาติไทยในเวอร์ชั่น พระเจนดุริยางค์ ประพันธ์ทำนอง ส่วนขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ประพันธ์คำร้องเป็นฉบับที่ห้า และเข้าสู่เวอร์ชั่นที่หกเมื่อระหว่าง พ.ศ. 2477-2482 ที่เราถือว่าเป็นเพลงชาติฉบับของทางการเป็นฉบับแรก

                    เพลงชาติไทย เป็นเพลงที่ฟังกี่ครั้งก็ให้พลังที่ฮึกเหิมและรักชาติ การยืนตรงเคารพธงชาติของคนไทยอย่างที่เราทราบกันดีว่า มีอยู่สองช่วง คือ 8.00 น. เช้า จะเป็นการเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาว และอีกครั้งเป็นการเชิญธงลงจากยอดเสาในเวลา 18.00 น. ในช่วงเวลาดังกล่าว การร้องเพลงชาติและยืนตรง เป็นการทำความเคารพ และยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบอกถึงสัญญาณเทียบเวลาด้วย  นอกจากนี้ เรายังบรรเลงเพลงชาติหรือร้องเพลงชาติในโอกาสสม่ำเสมอในอีกกรณีคือภายหลังการแข่งขันกีฬา โดยเฉพาะเมื่อตัวแทนประเทศไทยได้รับชัยชนะ เพลงชาติจะถูกบรรเลงหรือขับร้องเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อบุรพกษัตริยาธิราช และบรรพบุรุษที่ได้สร้างชาติ วางเมืองจนได้กำชัยชนะในครั้งนี้ อาจเรียกเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็ได้ว่า การบรรเลงเพลงชาติในงานกีฬานี้ในต่างประเทศก็มี แต่อาจบรรเลงก่อนการแข่งขัน ทั้งนี้ เพื่อแสดงความเคารพต่อเพลงชาติ เช่นเดียวกันกับ เพลงชาติไทย

                  ในบ้านเราอีกเช่นกัน ที่ใช้เพลงชาติในการปลูกฝังระเบียบวินัยและความรักในเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็นไทย ความรักและหวงแหนในผืนแผ่นดินที่อยู่ ดังจะเห็นได้จากเราจะเปิดเพลงชาติให้เด็กนักเรียนได้ขับร้องและทำความเคารพก่อนเข้าชั้นเรียน ทั้งนี้ ในหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างความรักชาติคือ ญี่ปุ่น ก็ใช้เพลงชาติในการปลูกฝังค่านิยมนี้ หรือบางประเทศก็ใช้เพลงชาติเปิดเพื่อสร้างความรักชาติก่อนการทำการแสดง หรือมหรสพ

                  ในไทยอีกเช่นกันที่ให้ความสำคัญกับเพลงชาติ ในการขยายความรักชาติ  โดยใช้กิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อ ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ จะเปิดเพลงชาติผ่านสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ก่อนเปิดช่องและหลังจากปิดสถานี

                  ไม่ว่าเนื้อหาหรือการเปิดเพลงชาติจะมีในเวลาใด เป็นหน้าที่ของคนไทยที่ต้องให้ความเคารพ เพราะเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษ ที่เสียสละมีเลือดเนื้อเพื่อคนรุ่นหลัง   สำหรับคนไทย และเน้นที่คนที่รักประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องแปลหรือตีความตัวอักษรในเนื้อหาเพลงเลยแม้แต่น้อย  เพราะทุกตัวอักษรผ่านการบรรจงแต่งและเรียงร้อยกันเป็นจังหวะ ผ่านความหมายที่ลึกซึ้งและงดงามแล้ว ก็จะสามารถซาบซึ้งเข้าสู่จิตใจได้ทันทีว่า ความหมายของเพลงชาติไทยคืออะไร

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

 • เพลงชาติ เพลงที่แสดงพลังแห่งชาติ

 • เพลงชาติไทย 6 แบบฉบับ แต่ล้วนความหมายเดียวกัน

 • การเดินทางของเพลงชาติไทย

 • เพลงชาติไทย กับสังคมปัจจุบัน

 • ความพิถีพิถันในการประพันธ์เพลงชาติไทยของครูเพลง

flag2459_2460 flag2394_2459 flag2352_2394 flag2325_2352

คุณค่าของเพลงชาติไทย

                  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรมไทยรวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตด้วย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า อาหารการกิน  ดนตรี หรือแม้กระทั่งเพลงชาติไทยก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตัวเองทั้งนั้นค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึง คุณค่าของเพลงชาติไทย เพลงที่แสดงความเป็นตัวตนของชาติไทยที่ไม่เหมือนใครค่ะ

                  คุณค่าของเพลงชาติไทยอย่างแรก เป็นสิ่งที่สะท้อนความนึกคิดของคนไทยในสมัยก่อนที่มีความรักชาติต้องการความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้หวงแหนแผ่นดินไทยอย่ายอมให้ใครมารุกรานได้ซึ่งนี่เป็นคุณค่าที่เห็นได้ชัดเจน  คุณค่าของเพลงชาติไทยในลำดับต่อมาคือการประพันธ์เพลงในสมัยก่อน มีความคล้องจองกัน มีการใช้ฉันทลักษณ์ในการแต่งด้วย  ถือว่าเป็นเรื่องของความพิถีพิถันอย่างหนึ่งในการประพันธ์เพลงที่มีความสำคัญต่อประเทศในสมัยก่อนค่ะ  คุณค่าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เพลงชาติไทยสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและทำให้เกิดความสำนึกรักบ้านเกิด เช่น ในเวลาที่เราไปทำงานต่างแดนแล้วเราได้ยินเพลงชาติไทย เราก็อดคิดถึงเมืองไทยของเราไม่ได้และในทุกครั้งที่มีเสียงเพลงชาติไทยดังขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะยืนตรงเคารพธงชาติทันที  คุณค่าของเพลงชาติไทยยังมีในเรื่องของการบ่งบอกความเป็นคนไทยผ่านเสียงเพลงว่า คนไทยนั้นมีความรักสงบแต่ถ้าใครมารุกรานประเทศชาติก็จะยืนหยัดต่อสู้แม้ตัวเองตายก็ไม่เสียดายชีวิตค่ะซึ่งสังเกตจากเพลงชาติไทยที่ประพันธ์มาตั้งแต่สมัยก่อนไม่ว่าจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรในทุกต้นฉบับของเพลงจะกล่าวถึงอุปนิสัยของคนไทยไว้ในเพลงอยู่เสมอ นอกจานี้เพลงชาติไทยยังมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์  เพราะสามารถบ่งบอกในเรื่องของการเมืองในสมัยนั้นได้ เช่น การประกวดประพันธ์เพลงชาติไทยเพราะมีการเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นชื่อประเทศไทย หรือการปรับปรุงแก้ไขเนื้อเพลงชาติไทยของรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับการเมืองในขณะนั้น สิ่งเหล่านี้ก็สามารถบอกถึงประวัติศาสตร์การเมืองของเราได้เช่นกัน  เพลงชาติไทยจึงถือว่าเป็นเพลงที่มีคุณค่าในตัวเอง  ไม่ว่าเราจะฟังเพลงชาติไทยจากที่ใดก็จะให้ความรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเรื่องดีงามที่ได้เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถค่ะ

                  สรุปคือ เพลงชาติไทย นั้นมีคุณค่าในด้านของการเมืองการปกครอง  ด้านการแต่งบทประพันธ์ ด้านอุปนิสัยของคนไทยซึ่งนี่เป็นคุณค่าที่ชัดเจนที่มองเห็นได้ง่ายๆ แต่ยังมีคุณค่าทางใจที่ไม่สามารถประเมินค่าได้อีกด้วย นั่นคือความสำนึกรักและหวงแหนในประเทศไทย ความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลก นั่นคือ การยืนตรงเคารพธงชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่สมัยเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ยังมีความตระหนักในข้อนี้อยู่เสมอเพราะเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานของคนไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานค่ะ และจะยังคงสืบสานสิ่งนี้เอาไว้จนชั่วลูกชั่วหลานปลูกฝังกันไปรุ่นต่อรุ่นค่ะ

logo3

แล้วทำไมเราต้องมีเพลงชาติไทย

                  ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน เนื้อร้องท่อนแรกของ เพลงชาติไทย ที่เราได้ยินกันเป็นประจำในช่วงเวลา 08.00 น.และ 18.00 น.ของทุกวัน  เพลงชาติที่ทุกคนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงนี้  บางคนก็ตั้งข้อสงสัยทำไมเราต้องมีเพลงชาติไทยถ้าไม่มีแล้วจะมีผลอย่างไร วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นในข้อนี้ค่ะ

                  ตามคำกล่าวที่ว่า เพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เพราะเพลงชาติไทยนั้นทำให้เรารู้ว่าเราเป็นคนไทยที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะเกิดภาคไหน  นับถือศาสนาใด ก็ล้วนแล้วแต่ได้ชื่อว่าเป็นคนไทย สัญชาติไทยทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพลงชาติไทยยังช่วยบ่งบอกให้ประเทศอื่นในโลกทราบว่ายังมีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เรียกว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีจิตใจรักสงบแต่เมื่อถึงเวลารบก็ยอมสละชีพเพื่อชาติได้ ดูได้จากประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทยที่มีตั้งแต่ผู้ที่เป็นเจ้าแผ่นดิน ดังเช่นพระมหากษัตริย์จนถึงเหล่าชาวบ้านธรรมดาที่ช่วยกันกอบกู้เอกราชปกป้องประเทศชาติจนเรามีชาติที่มั่นคงดังเช่นทุกวันนี้  เพลงชาติไทยเป็นการบ่งบอกความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน บอกความเป็นประเทศชาติที่รักสงบแต่ไม่ขลาดกลัวเมื่อต้องสู้รบกับใคร นอกจากนี้ยังเป็นกำลังแรงใจให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ของประเทศชาติ ดังเช่น นักกีฬาที่ไปแข่งขันแล้วได้รางวัลชนะเลิศหรือคนไทยที่เดินทางไปทำคุณประโยชน์ให้ประเทศ เมื่อมีการประกาศผลและคนไทยเป็นผู้ชนะหรือประสบความสำเร็จจะมีการเปิดเพลงชาติไทยเพื่อสร้างเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ชลนะและเป็นการให้เกียรติต่อชาตินั้นๆค่ะ แต่ในทางกลับกันถ้าเราไม่มีเพลงชาติไทย เราก็แทบไม่มีสัญลักษณ์อะไรที่จะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้รู้เลยว่าเราเป็นคนไทยไม่สามารถที่จะบ่งบอกด้วยความภาคภูมิใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเอกราชและไม่สามารถสร้างเกียรติภูมิให้นานาประเทศได้เข้าใจและร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จของคนไทยได้ค่ะ


เพลงชาติไทย จึงเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยที่สร้างอัตลักษณ์ให้ประเทศต่างๆในโลกเรียนรู้และเข้าเข้าใจความเป็นไทย รวมทั้งสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวให้กับคนในชาติ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกจะไม่มีวันลืมเพลงชาติไทยได้ เมื่อมีการเปิดเพลงชาติคนไทยจะยืนตรงเพื่อทำความเคารพในทุกสถานที่บนโลกเพราะเพลงชาติคือสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวค่ะและเป็นเพลงที่อยู่ในสายเลือดของคนไทย นอกจากนี้ยังนำพาความภาคภูมิใจให้กับคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเมื่อเพลงชาติดังกระหึ่มไม่ว่าจะชาติไหนจะยืนตรงตามคนไทยเพื่อให้ความเคารพเช่นเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นเพลงชาติไทยจึงเป็นเพลงที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานและถือเป็นเพลงประจำตัวของทุกชนชั้นที่เป็นประชาชนชาวไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอยู่บนแผ่นดินอธิปไตยที่ใต้ธงไตรรงค์ผืนเดียวกันนั่นเองค่ะ

ข้อมูลที่น่าสนใจ

 • เพลงชาติไทยเรายืนตรง แล้วประเทศอื่นละยืนตรงแบบเราด้วยหรือเปล่า?

 • ทำไมเราต้องร้องเพลงชาติไทย และทำไมเพลงชาติไทยต้องมีสองรอบ

 • เพลงชาติไทยกับความรู้สึกของชาวต่างชาติ

 • ทำไมต้องร้องเพลงชาติไทย และเพลงชาติไทยมีไว้ทำไม ?

 

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทยช่วยส่งเสริมความเป็นไทยในแง่ไดบ้าง

                  ประเทศไทยเรานั้นมีอัตลักษณ์มากมายที่แสดงออกถึงความเป็นชาติ เช่น เพลงชาติไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เน้นความอ่อนช้อยงดงามประณีต เช่น รำไทย การแกะสลักผักผลไม้  ดนตรีไทย  การแสดงต่างๆ สื่อให้เห็นว่าชาวไทยนั้นมีความอ่อนโยนเป็นมิตรและมีความสนุกสนานค่ะแต่ถึงแม้จะดูเป็นมิตรแต่หากใครมารุกรานชาติไทย เราคนไทยก็พร้อมเข้มแข็งและสละชีพเพื่อชาติได้เช่นกัน โดยวันนี้เราจะขอพูดถึงเรื่องของเพลงชาติไทยนั้นสามารถส่งเสริมความเป็นไทยได้อย่างไรบ้างค่ะ

                  เพลงชาติไทย นั้นมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากค่ะโดยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นมีการใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการถวายความเคารพต่อองค์กษัตริย์ที่มาจากต่างประเทศค่ะซึ่งอนุโลมให้ใช้แทนเป็นเพลงชาติไทยได้ค่ะ ต่อมาก็เริ่มมีการประพันธ์เพลงชาติกันมาหลายยุคสมัยซึ่งล้วนแล้วแต่มีความไพเราะและสื่อให้เห็นถึงความเป็นไทยในสมัยนั้น เพลงชาติไทยจึงส่งเสริมความเป็นไทยในเรื่องของการเป็นสัญลักษณ์ของชาติค่ะ ซึ่งเมื่อมีการเผยแพร่เพลงนี้ไปที่ใดในโลกที่มีคนไทยอาศัยอยู่ก็จะทำให้ชาวต่างชาติรู้ได้ทันทีว่านี่คือเพลงของคนไทยค่ะ นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของดนตรีไทยที่ใช้ในการทำเพลงชาติไทยซึ่งในแต่ละยุคสมัยนั้นมีการใช้เครื่องดนตรีและเทคนิควิธีการที่ต่างกันค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกในเรื่องของความมีเอกลักษณ์ของดนตรีไทยในแต่ละยุคสมัย และเพลงชาติไทยนั้นช่วยส่งเสริมในเรื่องการปลูกฝังให้มีความรักชาติอีกด้วย  เพราะในอดีตนั้นเกิดเหตุการณ์ในทางการเมืองมากมาย เพลงชาติไทยนั้นจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คนในชาตินั้นมีความสามัคคีร่วมกันหาทางออกของปัญหาจนสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในด้านการเมืองมาได้ทุกครั้งค่ะ เพลงชาติไทยนั้นส่งเสริมความเป็นไทยอย่างชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  สังเกตได้จากเพลงชาติไทยในทุกยุคสมัยจะมีการปลูกฝังให้เรานึกถึงบรรพบุรุษไทยที่สละชีพเพื่อชาติ และหากใครมารุกรานประเทศเราต้องร่วมกันปกป้องความเป็นอธิปไตยของเรารวมทั้งต้องมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเพลงชาติไทยเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความเป็นไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสัญลักษณ์ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย (ดนตรีไทย)  หรือความรู้สึกนึกคิดของคนไทยค่ะ

                    เพลงชาติไทย จึงเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกความเป็นไทยได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนึกคิด ในเรื่องของสัญลักษณ์ของชาติ ในด้านของการดนตรีหรือแม้กระทั่งด้านการใช้ถ้อยคำในการประพันธ์ซึ่งมีความคล้องจองงดงามตามเอกลักษณ์ของครูเพลงไทยค่ะ  เราควรภูมิใจในเพลงชาติไทยเพราะเพลงชาติไทยในทุกยุคสมัยผ่านการกลั่นกรองมาจากครูเพลงของไทยและหลอมรวมความเป็นไทยไว้ในเพลงอย่างครบถ้วนค่ะ การที่เราร้องเพลงชาติไทยทุกวันจึงเหมือนเราได้ซึมซับความเป็นไทยและปลูกฝังความสมัครสมานสามัคคีและความรักชาติโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ

ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยโดยสรุป

ธงชาติ ครั้งที่ 1
ระยะเวลาการใช้ธงชาติไทย : สมัยอยุธยา – พ.ศ. 2325 (ธงเรือหลวง) ,
สมัยอยุธยา – พ.ศ. 2398 (ธงเรือเอกชน)

การบังคับใช้ธง : ใช้เป็นธรรมเนียม สืบมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ลักษณะ :  ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแดงเกลี้ยง

ธงชาติ ครั้งที่ 2
ระยะเวลาการใช้ธงชาติไทย : พ.ศ. 2325 – 2360
การบังคับใช้ธง : พระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ลักษณะ :  ธงสี่เหลี่ยมพื้นแดง ตรงกลางมีรูปวงจักรสีขาว

ธงชาติ ครั้งที่ 3
ระยะเวลาการใช้ธงชาติไทย : พ.ศ. 2360 – 2398
การบังคับใช้ธง : พระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ลักษณะ :  ธงสี่เหลี่ยมพื้นแดง ตรงกลางมีรูปช้างเผือกในวงจักรสีขาว

ธงชาติ ครั้งที่ 4
ระยะเวลาการใช้ธงชาติไทย : พ.ศ. 2398 – 2459
การบังคับใช้ธง : พระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม รศ. 110 , ร.ศ. 116 , ร.ศ. 118 , ร.ศ. 129
ลักษณะ : ธงสี่เหลี่ยมพื้นแดง ตรงกลางมีรูปช้างเผือกเปล่าหันหน้าเข้าหาเสาธง

ธงชาติ ครั้งที่ 5
ระยะเวลาการใช้ธงชาติไทย : พ.ศ. 2459 – 2460
การบังคับใช้ธง : พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 129 (ธงราชการ)
ลักษณะ : ธงสี่เหลี่ยมพื้นแดง ตรงกลางมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าหาเสาธง

ธงชาติ ครั้งที่ 6
ระยะเวลาการใช้ธงชาติไทย : พ.ศ. 2459 – 2460
การบังคับใช้ธง : พระบรมราชโองการ ประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธง ร.ศ. 129 พ.ศ. 2459[10] (ในชื่อ “ธงค้าขาย”)
ลักษณะ : ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 9 ส่วน กว้าง 6 ส่วน แบ่งออกเป็นแถบสีแดงกว้างแถบละ 1 ส่วน แถบสีขาวกว้างแถบละ 1 ส่วน แถบสีแดงตรงกลางกว้าง 2 ส่วน

เพลงชาติไทย


ระยะเวลาการใช้ : พ.ศ. 2460 – ปัจจุบัน
การบังคับใช้ธง : พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 , พ.ศ. 2479 , พ.ศ. 2522
ลักษณะ : ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน แบ่งออกเป็นแถบสีแดงกว้างแถบละ 1 ส่วน แถบสีขาวกว้างแถบละ 1 ส่วน แถบสีน้ำเงินขาบตรงกลางกว้าง 2 ส่วน

เพลงชาติไทยมีต้นกำเนิดยังไง ? แล้วเวลาที่เด็กต่างชาติร้องเพลงชาติไทยจะน่ารักขนาดไหนนะ ?

เคยได้ยินประโยคนี้กันรึเปล่า ? “หากคนไทยหันมาฆ่ากันเอง จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง ?” เอาจริงๆ ประโยคนี้อาจไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะนำมาบอกเล่าให้ฟังกันในวันนี้สักเท่าไหร่ เพียงแต่อยากขยายความให้ชัดเจนว่า เพลงชาติคืออะไร ? มีความสำคัญอย่างไร ?

เพลงชาติ หรือเพลงประจำชาติ หากมองเผินๆ เป็นเหมือนหนึ่งเครื่องมือที่คอยบอกเล่าให้คนในชาติ รัก และเทิดทูนไว้ซึ่งแผ่นดินเกิด แผ่นดินที่เราอยู่อาศัย โดยภายในเนื้อเพลงได้พยายามบอกเล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษในชาติ ว่ากว่าจะได้มาซึ่งบ้านเกิดที่ให้เรามีกิน มีสุข พวกเขาต้องผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง ผ่านความยากลำบากมาขนาดไหน เราถึงได้ครอบครอง เป็นเจ้าของแผ่นดินร่วมกันดังเช่นในทุกวันนี้ หรือหากมองเป็นความหมายโดยตรง ก็คงเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ทำให้เราตระหนัก  และระลึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนแห่งนี้อยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่บริเวณไหนของโลกใบนี้ก็ตาม ผ่านการเปล่งเสียงร้องร่วมกันจนเป็นประเพณีปฏิบัติที่สมควรกระทำในทุกๆ วัน
ในหลากหลายประเทศทั่วโลกต่างก็มีเพลงประจำชาติเป็นของตนเอง ไม่เว้นแม้แต่บ้านเราที่ก็มี “เพลงชาติไทย ” มาตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งในสมัยที่ชาติสยามยังปกครองด้วยระบอบ “สมบูรณาญาสิทธิราช” ได้มีการใช้ “เพลงสรรเสริญพระบารมี” เป็นเพลงเพื่อถวายความเคารพกษัตริย์ต่างชาติที่เสด็จเยี่ยมประเทศสยามตามธรรมเนียมสากล จนมาถึงปีพุทธศักราช 2482 รัฐบาลไทยในขณะนั้นได้มีการเปลี่ยนชื่อประเทศ จาก “สยาม” เป็น “ประเทศไทย” จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพลงประจำชาติไทยใหม่ โดยเปิดให้มีการส่งเนื้อเพลงชาติเข้าประกวด มีหลักการอยู่ว่าต้องแต่งให้เข้าทำนองของเพลงชาติฉบับเดิม ซึ่งในการยื่นประกวดแต่งเนื้อร้องครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จนในที่สุดคณะกรรมการได้ตัดสินคัดเลือกเนื้อร้องของ “หลวงสารานุประพันธ์” นำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัย ไม่นานจึงมีมติรับเนื้อเพลงใหม่นี้ และได้รับแก้ไขบ้างในบางช่วงตามความเหมาะสม

ในวันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2482 รัฐบาลได้ออกประกาศ “รัฐนิยมฉบับที่ 6” ให้ใช้ทำนองเพลงชาติของ “พระเจนดุริยางค์” ตามแบบฉบับเดิมที่กรมศิลปากร ส่วนเนื้อร้องให้ใช้ของ “หลวงสารานุประพันธ์” ซึ่งประพันธ์ทั้งหมดขึ้นใหม่ในนามของ “กองทัพบก” จึงกลายมาเป็นแบบฉบับที่เราได้ฟัง ได้ร้องกันอยู่ในทุกวันนี้ ..

ฟังเพลง ชาติไทย

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน

อยู่ดำรงค งไว้ได้ทั้งมวล

ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี

ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด

เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี

เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

ที่ https://www.youtube.com/watch?v=aPVSHiy2vYE

 • ข่าวที่น่าสนใจ
 • ข่าวที่เกี่ยวข้อง