Home > Uncategorized > What The Weed Cannabis Culture ร้านกัญชา พุทธมณฑล สาย 4 ( สายเขียว )

What The Weed Cannabis Culture ร้านกัญชา พุทธมณฑล สาย 4 ( สายเขียว )

โพสเมื่อ วันที่ 25 August 2023 | เปิดอ่าน 92 views | หมวดหมู่ : Uncategorized

What The Weed Cannabis Culture ร้านกัญชา พุทธมณฑล สาย 4 ( สายเขียว )

 

ร้านกัญชา พุทธมณฑลสาย 4 – กัญชา เป็นพืชในพื้นที่ที่มีภูมิอากาศอบอุ่น เช่น เอเชีย, อเมริกาใต้ และตะวันออกกลาง ในประวัติศาสตร์มี รายงานการใช้ประโยชน์จากกัญชายาวนานกว่าสี่พันปี ใช้เพื่อการผ่อนคลาย รวมถึงใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ บรรเทาโรคต่างๆ

 

ต้นกำเนิดการใช้กัญชา

ก่อนที่จะมีกระแสกัญชาฟีเว่อร์ มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์จาก “กัญชา” มาช้านาน เริ่มจากใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรค ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แล้วหลังจากนั้นจึงเรียนรู้ที่จะใช้กัญชาเพื่อนันทนาการ คาดว่ากัญชามีถิ่นกำเนิดในเอเชียกลางหรือจีนตะวันตก หลังจากนั้นมีการกระจายจากจีนไปทั่วโลกผ่านการค้าขาย และอพยพย้ายถิ่นของประชากร มีหลักฐานพบว่าเมื่อ 4,800 ปีก่อน ชาวจีนมีการนำกัญชามาชงเป็นชา โดยได้บรรยายสรรพคุณเป็นหลักฐานเอาไว้ในตำรับยาจีนสมัยโบราณกาล ต่อมาได้พบหลักฐานอีกว่า 2,500 ปีก่อน 

 

ชาวจีนยังนำกัญชามาใช้เพื่อประกอบพิธีเกี่ยวกับเทพเจ้า และยังพบการใช้กัญชาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในกลุ่มชาวอาหรับโบราณ ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในกลุ่มชาวอินเดีย และเสพเพื่อความบันเทิงในกลุ่มชาวไซเธียน รวมถึงชาวกรีกและโรมันอีกด้วย

 

ประเทศไทยเองก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากอารยธรรมจีน อินเดีย และมีการนำกัญชามาใช้ตั้งแต่สมัยอยุธยา ในฐานะสมุนไพร โดยถูกระบุไว้ในตำราแพทย์แผนไทย อย่างตำราโอสถพระนารายณ์ และตำราอื่น ๆ ว่าเป็นส่วนผสมที่ช่วยให้ผ่อนคลายในตำรับยาบรรเทาอาการเจ็บปวด นอนไม่หลับ เป็นต้น

 

ส่วนไหนของกัญชาที่มีสารออกฤทธิ์

ลักษณะของกัญชาในทางพฤษศาสตร์จัดเป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นตั้งตรง หากปลูกในโรงเรือนจะมีการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้มีช่อดอกจำนวนมากโดยความสูงประมาณ 1.5 – 2.0 ม. แต่หากอยู่ในธรรมชาติจะสูงได้มากกว่า 3 ม. มีเปลือกต้นสีเขียวอมเทาและมีหลายกิ่ง ใบเป็นใบเดี่ยวรูปฝ่ามือ เรียงแบบสลับ ประกอบด้วย 5 – 7 ใบย่อย แต่ละใบย่อยเป็นรูปยาวรีกว้าง 0.3 – 1.5 ซม. ยาว 6 -10 ซม. ขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบด้านบนสีเข้มกว่าด้านล่าง ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด ช่อดอกแบบแขนง บานจากล่างขึ้นบน ดอกมีขนาดเล็ก ดอกเพศผู้มีกลีบรวม 5 กลีบแยกและเกสรเพศผู้ 5 อัน ดอกเพศเมียมีกลีบรวมเชื่อม 1 ชิ้น ก้านเกสรเพศเมีย 1 อัน ก้านชูเกสร 2 เส้น ผลแห้งเมล็ดล่อน เล็กและเรียบ สีน้ำตาล

 

จากส่วนต่าง ๆ ของกัญชาที่กล่าวมาทุกส่วนล้วนมีสาร THC และ CBD แต่จะ มีมากเป็นพิเศษในช่อดอกกัญชาเพศเมีย บนดอกจะมีส่วนที่เรียกว่า “ไตรโคม” เป็นขนสีขาวบนดอกกัญชาและใบลดรูป ทำหน้าที่สะสมสารสำคัญ เมื่อส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายไม่ต่ำกว่า 100 เท่า พบว่าเซลล์ขนประกอบด้วยรยางค์ผิวแบบมีต่อม (glandular trichome) และมีก้านชู ปลายมีกระเปราะคล้ายลูกแก้วสีใส ซึ่งเมื่อมีความสมบูรณ์เต็มที่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นจนถึงสีอำพัน ทั้งนี้กัญชาแต่ละพันธุ์ก็จะมีขนาดและลักษณะช่อดอก รวมถึงปริมาณ THC และ CBD มากน้อยต่างกันไปด้วย

 

ร้านกัญชา พุทธมณฑลสาย 4 มีกัญชาหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกสรร และมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชา ไม่ว่าจะเป็น น้ำมันกัญชา , weed นานาพันธุ์ ให้เลือก ผ่านการคัดกรองอย่างมีคุณภาพสดจากฟาร์ม  

 

สายพันธุ์กัญชาที่พบในประเทศไทย และศักยภาพที่จะนำมาใช้เป็นกัญชาทางการแพทย์

 

สำหรับกัญชาสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษุวัต สงนวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ และนางสาววันดี อินตะ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาพฤกษศาสตร์ ทีมนักวิจัยจากภาควิชาพฤกษศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาทางด้านสัณฐานวิทยาของกัญชา ภายใต้โครงการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พิจารณาลักษณะ ใบ ดอก ผล ศึกษากัญชาไทยไปแล้ว 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์หางกระรอกภูพานเอสที 1, พันธุ์หางเสือสกลนครทีที 1, พันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ 1  และพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1

 

ประกอบกับผลการวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่ทำการศึกษาทางด้านเคมี และข้อมูลทางด้านสารพันธุกรรม โดยเทียบกับสารพันธุกรรมของกัญชาสายพันธุ์ไทยกับฐานข้อมูลของกัญชาทั่วโลกพบว่า กัญชาพันธุ์ไทยถือเป็นพันธุ์หายากและพบได้มากบริเวณเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร และบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี คาดว่ากัญชาพันธุ์ที่พบในประเทศไทยน่าจะถูกนำมาจากทางจีนตอนใต้ และมีการนำไปแยกปลูกในต่างพื้นที่ทำให้มีความหลากหลายทั้งลักษณะสัณฐานวิทยา และปริมาณสารสำคัญที่ได้ โดยแต่ละพันธุ์มีลักษณะพิเศษ ดังนี้

 

พันธุ์หางกระรอกภูพานเอสที 1

มีช่อดอกใหญ่และเรียงกันแน่นเป็นพวงทรงสามเหลี่ยมคล้ายหางกระรอก ให้สาร THC และ CBD ในสัดส่วน 1:1 ได้ในปริมาณมาก จึงเป็นพันธุ์ที่มีการศึกษาวิจัยในทางการแพทย์มากที่สุด มีกลิ่นเฉพาะตัวหอมคล้ายมะม่วงสุก และไม่มีกลิ่นฉุน ก้านคล้ายกับพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาว

พันธุ์หางเสือสกลนครทีที 1

 มีช่อดอกเล็กและเรียวยาวเป็นพวงยาวคล้ายหางเสือ ให้สาร THC สูง มีกลิ่นเฉพาะตัวหอม คล้ายเปลือกส้ม และมีกลิ่นฉุนเล็กน้อย

พันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ 1

มีช่อดอกจำนวนมาก การเรียงตัวเป็นแบบทรงกระบอกกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง ทรงต้นที่เป็นพุ่ม ให้สาร THC สูง มีกลิ่นที่เฉพาะตัวหอมคล้ายเปลือกส้มผสมกลิ่นตะไคร้ กลิ่นฉุนน้อยกว่าพันธุ์หางเสือสกลนครทีที 1

พันธุ์ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1

มีช่อดอกจำนวนมากเช่นเดียวกับพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ 1 แตกต่างกันที่กิ่ง ก้าน และก้านใบ เป็นสีแดง ให้สาร CBD สูง มีกลิ่นหอมหวานคล้ายกลิ่นผลไม้สุกไม่มีกลิ่นฉุน

 

ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวทำให้กัญชาไทยเหมาะกับการนำมาใช้ทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ของแต่ละโรคนั่นเอง และทั้งหมดนี้ ก็คือสายพันธุ์กัญชาในไทยที่จดทะเบียนรับรองเรียบร้อยแล้ว ทุกส่วนของกัญชาเป็นที่รู้กันว่านำมาสกัดเป็นยารักษาโรคได้ ไม่ว่าจะเป็น  ลำต้น ใบ เมล็ด อย่างไรก็ตามมีข้อสำคัญที่ต้องคำนึง คือ การใช้งาน ต้องปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้เองโดยพละการ มีผู้ดูแลใกล้ชิด และไม่อยู่ระหว่างขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร ทำงานในที่สูง หากพบอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ให้รีบพบแพทย์

 • หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ เจ็บหน้าอก เหงื่อแตก ตัวสั่น
 • หายใจไม่สะดวก อึดอัด
 • เดินเซ พูดไม่ชัด หูแว่ว เห็นภาพหลอน พูดคนเดียว

 

กลุ่มคนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการใช้กัญชา ได้แก่

 • หญิงตั้งครรภ์หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรคจิตเภท
 • ผู้ที่อยู่ระหว่างรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 • ผู้ป่วยโรคตับ โรคไตขั้นรุนแรง
 • มีประวัติแพ้สารสกัดกัญชา

 

การเตรียมสารสกัดที่มีปริมาณสารสำคัญสูง และควบคุมคุณภาพสารสกัดให้ได้มาตรฐานสากล รวมถึงด้านพิษวิทยาของ “กัญชา” ทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง เพื่อเป็นข้อมูลส่งเสริมการใช้ “กัญชา” และประเมินความปลอดภัยของ “กัญชา” เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสารสกัด “กัญชา”

 

ศูนย์รวมของดีจากนักปลูกชื่อดัง จัดจ้านในย่านสายสี่ เย็นย่ำ พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า เติมกัญดีกว่า สหายยย  บรรยากาศยามเย็นแบบนี้มาเพลิดเพลินที่ร้านกัญได้นะครับ

 

Budtender พร้อมให้บริการลูกค้าทุกๆท่านครับ What The Weed ยินดีต้อนรับ 

What The Weed Cannabis Culture ร้านกัญชา พุทธมณฑล สาย 4 ( สายเขียว )

ศูนย์รวมของดีจากนักปลูกชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย อุปกรณ์ครบครัน ดอกไม้หอมๆ ขนมหวานสุดเฟี้ยว เลี้ยวมาแวะชมกัญได้เลยครับผม บริการทุกระดับประทับใจ จะส่ง จะเหมา Welcome จร้า

Welcome 11:00 – 23:00

ติดต่อที่

Line : @whattheweed

https://lin.ee/UXs5T4g

 

 • ข่าวที่น่าสนใจ
 • ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 • เล่าเรื่องเสียว วิจัย ผลกระทบกับสังคมและทางออกของปัญหา
  เล่าเรื่องเสียว          เล่าเรื่องเสียว ปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนจากสังคมภาคเกษตรกรรมเป็นสังคมภาคอุตสาหกรรมและมีการเคลื่อนย้ายจากสังคมชนบทเข้าสู่สังคมเมืองส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกด้านโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นวัยรุ่นมักจะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นโดยเฉพาะเรื่องเพศวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมซึ่งเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยวัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ในช่วงระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังเป็นระยะที่ก้าวขึ้นมามีบทบาททางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในระยะเวลาอันใกล้ปัญหาสำคัญที่พบมากในวัยรุ่นคือปัญหาเรื่องพฤติกรรมทางเพศซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเช่นการคบเพื่อนต่างเพศที่ไม่เหมาะสมพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุยังน้อยการไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์การดื่มสุราหรือใช้ยาเสพติดก่อนมีเพศสัมพันธ์พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และการทำแท้ง