Home > เครื่องจักรอุตสาหกรรม > ผู้ผลิตถุงพลาสติก

ผู้ผลิตถุงพลาสติก

โพสเมื่อ วันที่ 18 September 2016 | เปิดอ่าน 1,969 views | หมวดหมู่ : เครื่องจักรอุตสาหกรรม

ผู้ผลิตถุงพลาสติก ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

ผู้ผลิตถุงพลาสติก ด้วยอุดมการณ์ของ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ, การตรงต่อเวลา และความซื่อสัตย์ ทำให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีตลอดมา และการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทำให้บริษัทฯเร่งคิดค้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆออกสู่ตลาด

โดยการนำเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยี่ก้าวหน้าและทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และทำให้สินค้ามีคุณภาพที่ดีขึ้น ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งทำให้เกิดการผิดพลาดน้อยที่สุด เล่น การพิมพ์สอดสี 8-10 สี แม่นยำและรวดเร็ว

นอกจากนี้ บริษัทฯยังคำนึงถึง ความสะอาดและความปลอดภัย เป็นสำคัญ

โรงงานผลิตถุงพลาสติก ผู้ผลิตถุงพลาสติก

โรงงานผลิตถุงพลาสติก

บริษัท เอสที พลาสติก แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานผู้ผลิตถุงพลาสติก
ที่ตั้ง 6/10 ม.1 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
ดำเนินการผลิตถุงพลาสติกตามความต้องการของลูกค้าประเภท โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปอาหาร และลูกค้าทั่วไป

ผลิตถุงพลาสติก โดยช่างผู้ชำนาญการประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความใส่ใจในด้านของคุณภาพ เวลา เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความพึงพอใจมากที่สุด

เรามีการพัฒนาทรัพยากรอยู่ตลอดเวลา ทั้ง ทรัพยาบุคคล และ ทรัพยากรเครื่องจักร เพื่อให้งานผลิตถุงพลาสติกออกมาพร้อมกับคุณภาพที่ดี และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าของเรา

ถุงพลาสติกHDPE ถุงไฮเดน ถุงร้อนขุ่น

HDPE ย่อมาจากคำว่า High Density Polyethylene ลักณะทั่วไปคือ จะมีลักษณะสีขาวขุ่น ผิวด้านๆ สามารถทนความร้อนได้ดี ในการผลิตถุงพลาสติกชนิดนี้ ส่วนมากที่เห็นในท้องตลาดจะเป็นถุงหูหิ้ว ถุงร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ในการสั่งผลิต สามารถทำได้ตามขนาดที่ต้องการ สามารถใส่สีได้ ทำเป็นแผ่นพลาสติกสำหรับใช้รองสินค้า สามารถพิมพ์โลโก้ลูกค้าได้

ผู้ผลิตถุงพลาสติกผู้ผลิตถุงพลาสติกผู้ผลิตถุงพลาสติก

ถุงเย็น ถุงแช่แข็ง ถุงใส่ผัก ถุงใส่ผลไม้

LLDPE ย่อมาจากคำว่า Linear Low Density Polyethylene ลักณะทั่วไปคือ จะมีลักษณะสีใส ผิวมัน เนื้อจะมีลักษณะที่เหนียว ทนแรงดึงได้สูง สามารถทนความเย็นได้ดี เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมแช่แข็ง อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรมผลไม้ส่่งออก ผู้ผลิตถุงพลาสติก ชนิดนี้ ส่วนมากที่เห็นในท้องตลาดจะเป็นถุงเย็น ถุงน้ำแข็งยูนิค ในการสั่งผลิต สามารถทำได้ตามขนาดที่ต้องการ สามารถใส่สีได้ ทำเป็นแผ่นพลาสติกสำหรับใช้รองสินค้า ม้วนพลาสติก สามารถพิมพ์โลโก้ลูกค้าได้เช่นเดียวกัน

โรงงานผลิตถุงพลาสติก โรงงานผลิตถุงพลาสติก โรงงานผลิตถุงพลาสติก

ถุงพลาสติกPP ถุงร้อนใส ถุงพีพี ถุงใสพิมพ์

PP ย่อมาจากคำว่า Poly Propylene ลักณะทั่วไปคือ จะมีลักษณะสีใส สามารถทนความร้อนได้ดี เหมาะสำหรับการบรรจุสินค้าที่ต้องการให้มองเห็นสินค้าภายใน สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการ ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกชนิดนี้ ส่วนมากที่เห็นในท้องตลาดจะเป็นถุงร้อน ถุงแกง ในการสั่งผลิต สามารถทำได้ตามขนาดที่ต้องการ ทำเป็นถุงพลาสติก แผ่นพลาสติก ม้วนพลาสติก สามารถพิมพ์ลายลงบนเนื้อพลาสติกได้

โรงงานผลิตถุงพลาสติกโรงงานผลิตถุงพลาสติก นครปฐม

ขั้นตอนการผลิตถุงพลาสติก

การผลิตถุงพลาสติก สามารถแบ่งขั้นตอนออกได้เป็น 5 ขั้นตอนหลักๆ คือ
1.การเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนนี้จะทำการเตรียมวัตถุดิบเม็ดพลาสติกตามประเภทที่ต้อการจะผลิต
2.การผสมวัตถุดิบ ขั้นตอนนี้จะนำเม็ดพลาสติกที่เตรียมไว้มาผสมเข้าด้วยกัน ใส่สี หรือ สารเติมแต่งตามต้องการ
3.การเป่าถุงพลาสติก ขั้นตอนนี้จะนำเม็ดพลาสติก เป่าขึ้นรูปกับเครื่องเป่าพลาสติก ตามขนาดและความหนาที่กำหนดไว้
4.การพิมพ์ถุงพลาสติก ขั้นตอนนี้จะนำม้วนพลาสติกที่เป่าเสร็จแล้ว เข้าเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ลายลงบนตัวถุงพลาสติกตามสีที่กำหนดไว้
5.การตัดถุงพลาสติก ขั้นตอนนี้จะนำม้วนพลาสติกที่เป่าหรือพิมพ์เสร็จแล้ว นำมาตัดตามความยาวที่ต้องการ ตามสเปคที่กำหนดกับลูกค้าไว้