Home > ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ส่งเรื่องของคุณมาแชร์

หากคุณมีเรื่องราวดีๆ อาหาร อยากแชร์ให้เพื่อนๆ ได้อ่านบนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถแบ่งปันมาให้เราได้ อาจจะเป็นภาพสวยๆ ประเด็นเด็ดๆ ที่เราสามารถนำเรื่องราวของคุณมาเขียนต่อ หรือหากคุณต้องการหาเงินเพื่อช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆ และอยากให้เราช่วยเป็นกระบอกเสียงในการสร้างความตระหนักหรือรณรงค์ในเรื่องต่างๆ ก็กระซิบบอกเรามาได้เช่นกัน

ส่งเรื่องราวของคุณมาได้เลยที่ savecyber@gmail.com (รับเฉพาะเรื่องราวที่จะเสนอขึ้นเว็บเท่านั้น)

แน่นอนว่า ทันทีที่คุณส่งเรื่องของคุณ รูป หรือคลิปวีดีโอ สิ่งเหล่านั้นจะต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และไม่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย นอกจากนี้ หากคุณส่งเรื่องราวมาให้กับเรา ทางเราถือว่าเรามีสิทธิโดยชอบธรรมในการเผยแพร่ทุกประการ และคุณไม่สามารถเรียกร้องให้เราถอดลงจากเว็บไซต์ หรือเรียกคืนได้ในภายหลัง